PRÉMIOVÉ HNOJIVO PRE VAŠU PÔDU

100 % REAKTÍVNOSŤ

7,53 % ORGANICKEJ HMOTY

VYSOKÝ OBSAH HUMÍNOVÝCH KYSELÍN

ČIERNE VÁPNO

ŽIVINY SPRÍSTUPNENÉ OKAMŽITE !

čierne vápno
čierne vápno

SYPKÁ FORMA

čierne vápno
čierne vápno

GRANULOVANÁ FORMA