PREČO POUŽÍVAŤ ORGANICKÉ HNOJIVÁ  HELLO NATURE ?

06.01.2022

Používaním týchto hnojív nepotrebujete používať žiadne minerálne hnojivá okrem dusíkatých hnojív aj to len v primeranom množstve. Na základe toho, že hnojivá Hello natrure majú 70-80 percentnú organickú zložku čo vlastne predstavuje 100 % humusu v danom hnojive s príslušnými baktériami tvoria aniónovú časť pre makro živiny N, P ,K ,Ca, Mg , S obsahujúce v hnojive aj v pôde. 

Hnojivá Hello Nature sú jedinečné na trhu kvôli spôsobu akým ich vyrábajú a to zaručuje:

  • kvalitu a funkčnosť hnojiva
  • obsah baktérií a mikroorganizmov prospešných pre pôdu
  • nízku vlhkosť hnojiva a vysoká rozpustnosť do pár minút
  • ľahká aplikovateľnosť organického hnojiva s rozmetadlom na umelé hnojivá
  • zvýšená poľnohospodárska produkcia