GUANITO 6N-15P-3K-10Ca-2Mg

GUANITO je organické hnojivo určené na dodávanie vysokého množstva organického dusíka a fosforu 100%. Použitá vzácna a exkluzívna surovina (guáno) je výsledkom starostlivého výberu, ktorý zaručuje nízku slanosť a postupné uvoľňovanie prvkov. Pretože fosfor GUANITO je organický, nepodlieha procesom insolubilizácie a zostáva počas mesiacov úplne dostupný pre plodiny.  

Vyše 15 t úrody v Levickom okrese