zloženie

Organický dusík (N)                                                                    6%

Oxid fosforečný (P₂O₅)                                                              15%

Oxid draselný (K₂O) vo vode rozpustný                               3%

Organická zložka                                                                         65%

Oxid vápenatý(CaO)                                                                    10%

Oxid horečnatý (MgO)                                                                 2%

 

GUANITO je organické hnojivo určené na dodávanie vysokého množstva organického dusíka a fosforu 100%. Použitá vzácna a exkluzívna surovina (guáno), je výsledkom starostlivého výberu, ktorý zaručuje nízku slanosť a postupné uvoľňovanie prvkov. Pretože fosfor GUANITO je organický, nepodlieha procesom insolubilizácie a zostáva počas mesiacov úplne dostupný pre plodiny.  

Vyše 15 t úrody v Levickom okrese

Kráľ kukuríc