VULCANO 

zloženie

Organický dusík (N)                                                     3%

Oxid fosforečný (P₂O₅)                                               3%

Oxid draselný (K₂O) vo vode rozpustný                3%

Organická zložka                                                          56%

Oxid sírový (SO₃)                                                           11%

Oxid horečnatý (MgO)                                                 2%

Železo (Fe) vo vode rozpustné                                  5% 

VULCANO  je organické hnojivo s obsahom vybraného hnoja zmiešaného so železom, horčíkom a síry. Železo je prísne viazané na organickú hmotu, a preto je úplne dostupné pre plodiny a prospešné v pôde s vysokým pH. VULCANO je ideálne na prevenciu a liečbu železitej chlorózy a odporúča sa pre vinohrady, ovocné rastliny, záhradnícke rastliny v pôde s pH vyšším ako 7,5 a vyšším. obsah vápenca, ktoré vyžadujú rýchly nárast stabilnej organickej hmoty  

ZVÝŠTE VÝNOS A KVALITU