Dôležitosť biostimulátorov

Efektívny a rýchly nástup synergie

Meniace sa trendy a vývoj spoločenstva prináša zmeny v pestovaní rastlín. Rastliny sú vystavené neustálemu biotickému a abiotickému stresu, preto je namieste zvoliť alternatívne riešenie vo forme postreku na list v ranných fázach rastu aby sme naštartovali a urýchlili proces fotosyntézy a tak zaistili kvalitný vývin.  

Nádherný účinok biostimulátorov  po výsadbe kapusty 

ALGAREN TWIN + MAGIC P STAR


Účinky v paprike a uhorke

Bola navrhnutá receptúra na zvýšenie koreňového systému s kvapalnou závlahou 3X QUIK LINK a listová aplikácia biostimulátorov   ALGAREN TWIN + MAGIC P STAR  a HASCON 32 , TRAINER do stavu vid na obrázkov. Navrhujeme ďalej používať listovú aplikáciu raz týždenne SCUDO, TRAINER