Dôležitosť biostimulátorov

Efektívny a rýchly nástup synergie

 Vplyvom globálneho otepľovania sú rastliny vystavené neustálemu abiotickému stresu, dokonca stále viac aj biotickému vzhľadom na porušovanie prírodných bilancií v poľnohospodárstve.

Meniace sa trendy a vývoj spoločenstva prináša zmeny v pestovaní rastlín.

Preto je namieste zvoliť alternatívne riešenie vo forme postreku na list v ranných fázach rastu, aby sme naštartovali a urýchlili proces fotosyntézy a tak zaistili kvalitný vývin.  

Nádherný účinok biostimulátorov po výsadbe kapusty 2021

ALGAREN TWIN 1,5 l + MAGIC P STAR 3 l

Počas vegetácie každý druhý týždeň aplikácia 3 l TRAINER + 300 - 500 g HUMINRICH + 2 l HASCON 32

Nagy Ladislav - NAZEL


Účinky v paprike a uhorke 2021

Bola navrhnutá receptúra na zvýšenie koreňového systému s kvapalnou závlahou 3X  QUIK LINK a listová aplikácia biostimulátorov  ALGAREN TWIN + MAGIC P STAR  a HASCON 32, TRAINEdo stavu viď na obrázkoch. Navrhovali sme ďalej používať listovú aplikáciu raz týždenne SCUDO, TRAINER. 

Nagy Ladislav - NAZEL


Nagy Ladislav - NAZEL

Farma Kissová SHR 70 ha papriky  

Výživa : Italpollina , Trainer ,Cereon, Borogreen L


SLNEČNICE 2021

CELINA ŠTEFAN SHR 

Slnečnica: morenie s ALGAREN TWIN + MAGIC P STAR

 prvá aplikácia:   8-10 list - 2 l BOROGREEN L + 3 l TRAINER + 3 kg  CEREON  

druhá aplikácia: butonizácia  2 l BOROGREEN L + 2 l TRAINER + 3 kg CEREON

úroda : 3,7 t 
PD OROSZKA Vysoko-olejnatá slnečnica  

GUANITO 200 kg pri sejbe, Listová aplikácia : TRAINER 2 x 3 l

úroda : 4,7 t


Farma Kissová SHR 240 ha SLNEČNICE 

1. Listová aplikácia: 6-8 list - 2 l BOROGREEN L + 3 l TRAINER + 5 kg CEREON 

2. Listová aplikácia: butonizácia 2 l BOROGREEN + 2 l TRAINER 

úroda :  4,45 t

KUKURICA 2021

CELINA ŠTEFAN SHR

Kukurica: morenie s ALGAREN TWIN 1 l + MAGIC P STAR 1 l

listová aplikácia: 8-10 list - 2 l CARRIER Zn + 2 l TRAINER + 3 l HASCON 32

úroda: 10 t/ha