SONAR 7-15

SONAR NP 7-15 zaručuje veľké množstvo výživných látok počas celého rastového cyklu rastliny vďaka postupnému uvoľňovaniu organického dusíka a fosforu. SONAR NP 7-15 je vhodný na hnojenie pšenice, jačmeňa, repky, slnečnice a kukurice vďaka priaznivému pomeru medzi N a P. Veľké množstvo biologicky aktívnych organických látok ho robí vhodným pre unavené, chudobné na organické látky alebo ľahké pôdy, kde je limitujúcim faktorom nedostatok vody. Má optimálny štartovací efekt.