TRAINER  je inovatívny biostimulant pre aplikáciu na list. Pôsobí energeticky na rastlinu a jej rozvoj. Pomáha prekonávaniu klimatických stresových situácií vďaka kombinácii prítomnosti organického dusíka a peptidov 100% rastlinného pôvodu. TRAINER je rýchlo absorbovateľný listami a transponovaný v rastlinných pletivách, takže za pár hodín môže vykonávať svoj pozitívny účinok. 

Všimnite si rozdiel medzi ošetrenou pšenicou s TRAINEROM  vs kontrola, kde je použitý DAM 100l /ha, pritom úroda bola nižšia takmer o tonu. Fantasticky pôsobiaci TRAINER nahradí dusík v rastline alebo v kombinácii s dusíkom pomáha lepšiemu zabudovaniu N do vývojových procesov rastliny.