TRAINER

TRAINER  je inovatívny biostimulant pre aplikáciu na list. Pôsobí energeticky na rastlinu a jej rozvoj. Pomáha prekonávaniu klimatických stresových situácií vďaka kombinácii prítomnosti organického dusíka a peptidov 100% rastlinného pôvodu. TRAINER je rýchlo absorbovateľní listami a transponovaní v rastlinných pletivách, takže za pár hodín môže vykonávať svoj pozitívny účinok.  

Všimnite si rozdiel medzi ošetrenou pšenicou s Trainerom  vs kontrola kde je použitý DAM 100l /ha pritom úroda bola nižšia takmer o tonu. Fantasticky pôsobiaci Trainer nahradí dusík v rastline alebo v kombinácií s dusíkom pomáha lepšiemu zabudovaniu N do vývojových procesov rastliny.