Prečo a ako hnojiť s hnojivami Hello Nature ?

02.07.2022

 Hnojivá HELLO NATURE majú 70-80 percentnú organickú zložku čo vlastne predstavuje 100 % humusu v danom hnojive s príslušnými baktériami tvoria aniónovú časť pre makro živiny N, P ,K ,Ca, Mg , S obsahujúce v hnojive ako aj v pôde.

 Používaním hnojív HELLO NATURE nepotrebujete používať žiadne minerálne základné hnojivá okrem dusíkatých hnojív aj to len v primeranom množstve.  

Hnojivá Hello Nature sú jedinečné na trhu kvôli spôsobu akým ich vyrábajú a to zaručuje:

  • kvalitu a funkčnosť hnojiva
  • obsah baktérií a mikroorganizmov prospešných pre pôdu
  • nízku vlhkosť hnojiva a vysoká rozpustnosť do pár minút
  • ľahká aplikovateľnosť organického hnojiva s rozmetadlom na umelé hnojivá
  • zvýšená poľnohospodárska produkcia
  • organický dusík a fosfor v produkte
  • úspora anorganických hnojív 

Hnojenie maštaľným hnojom nikdy nebolo tak jednoduché

Dnes si každý poľnohospodár kladie otázku, ako pohnojiť pôdu, ako zvýšiť alebo udržať úrodnosť pôdy tak, ako to bolo ešte nedávno, keď na Slovensku bolo samozrejmosťou chov hospodárskych zvierat. Dnes je to takmer nemožné vzhľadom na systém poľnohospodárskej výroby, ktorá je nastavená na intenzívnu rastlinnú výrobu. To by až tak nevadilo, ako nedostupnosť organického materiálu, ktorý sa v EU stane cenným až natoľko, že jeho export plánujú zakázať. Poďme sa ale pozrieť, ako by to mohlo vyzerať v modernej dobe. Existuje niekoľko spôsobov, ako zvýšiť úrodnosť pôdy rýchlo a efektívne pomocou technológie, ktorá je jedinečná(know-how) na svete a takmer nemá konkurenciu. 

Organické hnojivá Italpollina, ich aplikácia a užitočnosť.

Talianska spoločnosť Italpollina S.p.A je lídrom na Európskom a USA trhu vo výrobe organických hnojív a biostimulantov. Na základe úspešných výsledkov si dovoľuje nazvať sa "we are biostimulant", čo v preklade znamená "my sme biostimulácia", vieme to robiť kvalitne a efektívne, čo je pochopiteľné, keď sa jedná o multinacionálnu firmu, ktorá exportuje svoje hnojivá do 60 - tych krajín sveta. www.biostimulant.com. Biologická aktivita a kvalita pôdy sú úzko prepojené. Mnoho miliónov mikroorganizmov sú zapojené do zložitých procesov ryzosféry, ktoré priamo ovplyvňujú úrodnosť pôdy. Organické hnojivá Italpollina, ktoré sú bohaté na živé mikroorganizmy (baktérie, prospešné huby, mikroživiny a organické látky - Bacillus lichoniformis - sprístupňuje živiny nachádzajúce sa v pôde. Bacilus pumilus - uvoľňuje giberelíny a fixuje dusík, má antisklerotinový účinok pri repke. Bacilus stearothermophilus a Paenibacillus polymyxa - rozkladajú organické látky. Paenibacillus macerans - fixuje dusík, produkuje polysacharidy a pomáha pri tvorbe pôdnych agregátov. Lactococus lactis lactis - solubilizácia pôdnych živín, stimulácia vývoja ďalších baktérií a tvorba pôdnych agregátov.

Postupom krátkeho času po aplikácií začínajú pozitívne meniť fyzikálnu a chemickú vlastnosť pôdy a tým sprístupňujú a mobilizujú živiny, najmä fosfor, ktorý je veľmi dôležitým prvkom pre každú plodinu. Baktérie, ktoré obsahuje Italpollina sú odolné voči UV žiareniu, ktoré netreba hneď zapracovať do pôdy. Na Slovensku je väčšinou buď nedostatok fosforu v pôde alebo v jeho neprístupnej forme pre rastlinu. Tento stav sa dosiahol na základe jednotvárneho hnojenia dusíkatými hnojivami, ako aj nedostatočným množstvom doplnenia živín. Štart s týmito hnojivami je excelentný. Vyrábajú sa zo surovín najvyššej kvality, pomocou procesu, ktorý ničí patogény, ale zároveň zachováva prospešné baktérie. Takmer 93 percent vody je z hnoja extrahovaný ako znovu použiteľný zdroj energie zapojený do procesu ďalšej výroby. Formulácia je premietnutá do granulovanej podoby, ktorá je aplikovateľná klasickými rozmetadlami anorganických hnojív. Mnoho poľnohospodárov sa pýta, či anorganické hnojivá typu NPK, NP alebo PK sa dajú úplne vylúčiť z pestovania. Odpoveď znie: Áno. Vzhľadom nato, že Italpollina disponuje širokou škálou organických aj organicko-minerálnych hnojív. Niektoré formulácie majú až 15-20% zloženie úplne prístupného organického fosforu, 11% síry a 5% železa, 10% vápnika atď., pretože čo vyberieme z pôdy, mali by sme aj vrátiť, dokonca rozmýšľať dopredu, čo chcete dosiahnuť. Aplikácia a množstvo hnojiva vždy závisí od danej plodiny a výbavy agrotechnických zariadení. Hnojivá sa dajú aplikovať celoplošne alebo poprípade súčasne pri sejbe. Ich veľkosť je cca 5-7mm valcového tvaru.

Tabuľka č.1. zobrazuje najpoužívanejšie hnojivá Italpolliny na Slovensku. Okrem Sonaru sú všetky hnojivá povolené aj do ekologického poľnohospodárstva.

Udržiavanie dobrej pôdnej aktivity je nepochybne nevyhnutné na dosiahnutie vysokej kvality poľnohospodárskej produkcie. Nie nadarmo je faktom, že naši zákazníci sú na prvých miestach v pestovaní husto siatych aj široko siatych plodín na Slovensku bez živočíšnej výroby. S Italpollinou budete vždy úspešnejší ako bez nej, hlavne, keď máte každý rok pred sebou boj s klimatickými faktormi. Základom je kvalitný štart so silnými rastlinami. Založte si repky a pšenice s Italpollinou!