PRÉMIOVÉ HNOJIVO PRE VAŠU PÔDU

100 % REAKTÍVNOSŤ

7,53 % ORGANICKEJ HMOTY

VYSOKÝ OBSAH HUMÍNOVÝCH KYSELÍN

ČIERNA KRIEDA

ŽIVINY SPRÍSTUPNENÉ OKAMŽITE !

ČIERNA KRIEDA
ČIERNA KRIEDA

SYPKÁ FORMA

ČIERNA KRIEDA
ČIERNA KRIEDA

GRANULOVANÁ FORMA