NAJLEPŠIA KOMBINÁCIA PRE OBILNINY  A OLEJNINY (AMINOKYSELINY, PEPTIDY + ORGANICKÝ A  ANORGANICKÝ DUSÍK )